Drets sexuals

Els Drets Sexuals i Reproductius es fonamenten en el dret a gaudir d’una vida sexual satisfactòria i agradable en tot el cicle vital, lliure de coerció i discriminació i respectuosa amb l’autonomia sexual de les persones. Implica també garantir la salut sexual i reproductiva entesa com un estat de benestar físic, emocional, mental i social en relació a la sexualitat i a la reproducció en tots els aspectes relacionats amb el sistema reproductiu així com les seves funcions i processos. Es basen en el reconeixement i respecte a la capacitat de decidir lliurement i responsablement, sense discriminació, coerció o violència, si es vol o no tenir filles i fills.

Dret a la igualtat, a una protecció legal igualitària i a viure lliures de tota forma de discriminació basada en el sexe, la sexualitat o el gènere

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets, i han de gaudir de la mateixa protecció davant la llei contra la discriminació en base a la seva sexualitat, sexe o gènere.

Dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió

Totes les persones tenen dret a exercir la seva llibertat de pensament, opinió i expressió en relació amb les seves idees sobre la sexualitat, orientació sexual, identitat de gènere i drets sexuals, sense intromissions o limitacions basades en les creences culturals dominants o ideologia política, o en nocions discriminatòries de l’ordre públic, moralitat pública, salut pública o seguretat pública.

Dret de totes les persones a la participació, sense importar el seu sexe, sexualitat o gènere

Totes les persones tenen dret a un ambient que els permeti participar i contribuir activa, lliure i significativament en els aspectes civils, econòmics, socials, culturals i polítics de la vida humana, a nivell local, nacional, regional i internacional, i a poder fer realitat els seus drets humans i les seves llibertats fonamentals.

Dret a la vida, llibertat, seguretat de la persona i integritat corporal

Totes les persones tenen dret a la vida, la llibertat i a viure lliures de tortura i d’un tracte cruel, inhumà i degradant, i, especialment quan la causa és el seu sexe, edat, gènere, identitat de gènere, orientació sexual, estat civil, història o comportament sexual.

Dret a l’educació i a la informació

Totes les persones, sense discriminació, tenen dret a l’educació i informació de manera general i a l’educació integral en sexualitat, així com a la informació necessària i útil per a exercir plenament la seva ciutadania i igualtat en els dominis privats, públics i polítics.

Dret a la privacitat

Totes les persones tenen dret a no ser subjectes a la interferència arbitrària de la seva privacitat, família, llar, documents o correspondència, així com al dret a la privacitat que és essencial per exercir la seva autonomia sexual.

Dret a escollir si casar-se o no i a formar i planificar una família, així com a decidir si tenir o no fills i com i quan tenir-los

Totes les persones tenen dret a triar si casar-se o no fer-ho, si formar i planificar una família o no fer-ho, quan tenir fills i a decidir el nombre i espaiament dels seus fills de manera responsable i lliure, dins d’un ambient en el qual les lleis i polítiques reconeguin la diversitat de les formes familiars, incloent aquelles no definides per ascendència o matrimoni.

Dret a l’autonomia personal i al reconeixement davant la llei

Totes les persones tenen dret a ser reconegudes davant la llei i tenen dret a la llibertat sexual, la qual abasta l’oportunitat dels individus per tenir control i decidir lliurement sobre assumptes relacionats amb la sexualitat, per a triar les seves parelles sexuals i per experimentar el seu potencial i plaer sexual a plenitud, dins d’un marc de no discriminació.

Dret a la rendició de comptes i reparació de danys

Totes les persones tenen dret a mesures efectives, adequades, accessibles i apropiades de tipus educatiu, legislatiu, judicial i d’altres tipus per assegurar i exigir que els que tinguin el deure de garantir els drets sexuals siguin plenament responsabilitzats de fer-los complir.

Font: Cjas (Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat) i Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.